Přeskočit na obsah

Metoda

Nabízím zejména individuální a skupinovou psychoterapii, dále i párovou a rodinnou psychoterapii. Pracuji s dospělými, také s dětmi a mladistvými klienty. Věnuji se mimo jiné tématům traumatické zkušenosti a psychospirituální krize.

Pracuji převážně v rámci psychoterapie zaměřené na tělo a humanistické, na člověka zaměřené terapie. Inspiruji se prvky expresivních terapií (muziko_ arte_drama_taneční terapie), používám relaxaci a řízenou imaginaci, meditaci a mindfulness. Využívám své dlouhodobé zkušenosti práce se snovým materiálem a práci s příběhem (pohádky_mýty_filmy …). Inspiruje mě narativní a dialogický přístup.

Od počátku dvacátého století se s rozvojem psychologie začala rozvíjet i psychoterapie. Později se stala samostatným nezávislým oborem. Terapeuti ovlivnění různými kulturami a různými náboženstvími začali klást důraz na různé aspekty lidského myšlení a jednání, k nimž vytvářeli nové teorie a vypracovávali postupy, jak s klientem nejlépe pracovat.  Mnoho moderních psychoterapeutů tak užívá eklektické metody, kdy svůj přístup upravují podle aktuálních potřeb klienta 

Bodyterapie patří do hlavního proudu psychoterapie. Opírá se o řadu vlastních výzkumů z mnoha oblastí humanistických a přírodních věd. Je holistická, člověka vnímá ve všech jeho vrstvách (tělo_emoce_mysl_spirit) a zaměřuje se na jejich propojení. 

Etický kodex psychoterapie

Mezi hlavními body kodexu jsou mlčenlivostdefinovaný rámec psychoterapie (finanční vyrovnání, pravdivost), zákaz zneužívání klienta pro vlastní zájem (emoční, finanční, sexuální…) a všestranná profesionalita. V Česku není psychoterapie pozitivně legislativně ukotvena, její výkon tedy může být zdravotní či sociální službou anebo službou v oblasti školství. Může být také poskytována jako volná živnost.