Přeskočit na obsah

Kontakt

+420 774 414 213

hana.chalus@gmail.com

Zborovská 58, Praha 5 Malá strana

Hana Chalušová

Pracuji převážně v rámci psychoterapie zaměřené na tělo a humanistické, na člověka zaměřené terapie. Inspiruji se prvky expresivních terapií (muziko_ arte_drama_taneční terapie), používám relaxaci a řízenou imaginaci, meditaci a mindfulness. Využívám své dlouhodobé zkušenosti práce se snovým materiálem a práci s příběhem (pohádky_mýty_filmy …). Inspiruje mě narativní a dialogický přístup.

Aktuálně studuji Andragogiku a personální řízení na FF UK v Praze, provozuji soukromou praxi Terapie na Tělo, vedu bodyterapeutickou skupinu ve stacionáři Psychosomatické kliniky v Praze a působím jako sociální pedagožka/školní kmotra na základní škole v Praze.

Vzdělání:

 • 2017 Pilotní modelový výcvik v kariérovém poradenství – Euroguidance
 • 2017 – dosud Postgraduální semináře Čapzt
 • 2013 – 2017 Komplexní psychoterapeutický výcvik v somatické psychoterapii, Čapzt
 • 2011 – 2012 Postgraduální semináře Gestalt Institut
 • 2010 Dialogické jednání – DAMU, katedra autorské tvorby a pedagogiky, prof. I. Vyskočil
 • 2005 – 2009 Komplexní psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii, InStep

Další vzdělávání:

 • 2021 Přenos a protipřenos (při práci s dětmi a rodinami), Coachingplus 
 • 2020 Lektorské dovednosti I, II, Epale
 • 2016 Zážitková pedagogika a storytelling ve vzdělávání dospělých – Euroguidance
 • 2016 Traumaterapie 1, 2, 3, Eli Weidenfeld – Biodynamická psychoterapie
 • 2015 Šikana ve škole, s psychologem Davidem Čápem – Fórum rodičů
 • 2013 Vize vzdělávání – Gemini
 • 2012 Medicine wheall / psychospirituální aspekty léčení – Pablo Russel
 • 2011 – 2012 Úvod do biosyntézy 1, 2, 3 – Český institut biosyntézy
 • 2010 Práce s traumatem v kontextu Biosyntézy – Český institut biosyntézy
 • 2007 Bioenergetické cvičení – Fokus
 • 2006 Práce s krizí a tělem – Fokus 
 • 2003 – 2005 Komunikace, vyjednávání, mediace, řízení konfliktů, interkulturní komunikace – Conflict Management Int.
 • 2003 – 2004 Edukační skupina, práce se snem a snovou sérií, archetypová psychologie – Jana Heffernanová
 • 1999 Roční zážitková skupina práce s příběhem a archetypy – Acorus
 • 1998 Roční zážitková skupina  práce se snem – Exit
 • 1997 – 1998 Workshopy a semináře osobnostně-sociální rozvoj – Exit
 • 1994 Multikulturní inkluze ve vzdělávání – OSF

Publikace:

 • Integrace v kulturně pestré   skupině TADY A TEĎ – 2007, publikace – metodika, spoluautorství
 • Dětská obezita optikou psychoterapie – článek, Rodina a škola, Portál 2012/č.10
 • Bioenergetické cvičení a další práce s tělem – články, Regenerace 2017/č. 1–12