Psychoterapie
Bodyterapie

Nabízíme individuální, párovou, rodinnou a skupinovou psychoterapii. Pracujeme také s dětmi a mladistvými klienty.

Etický kodex psychoterapie

Mezi hlavními body kodexu jsou mlčenlivostdefinovaný rámec psychoterapie (finanční vyrovnání, pravdivost), zákaz zneužívání klienta pro vlastní zájem (emoční, finanční, sexuální…) a všestranná profesionalita..

V Česku není psychoterapie pozitivně legislativně ukotvena, její výkon tedy může být zdravotní či sociální službou anebo službou v oblasti školství. Může být také poskytována jako volná živnost.

Od počátku dvacátého století se s rozvojem psychologie začala rozvíjet i psychoterapie. Později se stala samostatným nezávislým oborem. Terapeuti ovlivnění různými kulturami a různými náboženstvími začali klást důraz na různé aspekty lidského myšlení a jednání, k nimž vytvářeli nové teorie a vypracovávali postupy, jak s klientem nejlépe pracovat.  Mnoho moderních psychoterapeutů tak užívá eklektické metody, kdy svůj přístup upravují podle aktuálních potřeb klienta

Bodyterapie patří do hlavního proudu psychoterapie. Opírá se o řadu vlastních výzkumů z mnoha oblastí humanistických a přírodních věd. Je holistická, člověka vnímá ve všech jeho vrstvách (tělo_emoce_mysl_spirit a zaměřuje se na jejich propojení. 

Bioenergetické cvičení

Nabízíme dopolední a večerní lekce Bioenergetického cvičení a další práce s tělem a víkendové semináře.

Toto stres uvolňující a nabíjející cvičení kombinuje západní (charakterové struktury) a východní (meridiány, čakry) přístup. Tento soubor cvičení vyvinul americký lékař a psychoterapeut Alexander Lowen.
Cvičení nejsou zaměřena na výkon – cvičíme podle svých potřeb a možností. Cvičíme v malé skupince max. 10 osob. Cvičení doplňujeme o systém tibetské léčebné jogy Kum nye a o trénink bdělé přítomnosti Mindfulness.

Další efekty:
•dobré uzemnění
•prožitek Tady a Teď na úrovni těla, mysli a emocí
•hlubší a laskavější vztahování se k sobě i k druhým
•napojení na vnitřní zdroje
•více spontaneity a energie
•snadnější vyjádření emocí

Cvičení jsou vhodná pro každého, kdo chce být v dobrém, optimálním kontaktu se svým tělem, myslí a emocionalitou. Pro každého, kdo chce aktivně odbourávat aktuální stres a pracovat na svých tématech.

Chcete-li přímý zážitek vnitřní energie a následnou zkušenost integrace v systému tělo – emoce – mysl, udělejte si čas pro sebe a registrujte si své místo na našich cvičeních.

Poradenství

Nabízíme karierové poradenství – kolegyně Alice Mullerová a poradenství ve výchově a vzdělávání – kolega Petr Chaluš