Hana Chalušová

Původně jsem pracovala v neziskovém sektoru jako lektorka, vedla jsem sebezkušenostní zážitkové skupiny.

Ve své praxi, kterou vedu od roku 2010 dosud, se potkávám mimo jiné i s dospívajícími a mladými dospělými. Pracovala jsem i s dětmi a seniory.

Pracuji převážne v rámci psychoterapie zaměřené na tělo. Inspiruji se prvky expresivních terapií (muziko_ arte_drama_taneční terapie), používám relaxaci a řízenou imaginaci, meditaci a mindfulness. Využívám své dlouhodobé zkušenosti práce se snovým materiálem a práci s příběhem (pohádky_mýty_filmy …).


Výcviky a kurzy

Edukační skupina, práce se snem a snovou sérií, hlubinná psychologie – Jana Heffernanová

Intenzivní systematický výcvik ve skupinové psychoterapii – InStep

Postgraduální semináře Gestalt Institut

Dialogické jednání – DAMU, katedra autorské tvorby a pedagogiky, prof. I. Vyskočil

Medicine wheall / psychospirituální aspekty léčení – Pablo Russel

Integrativní výcvik psychoterapie zaměřené na tělo – Čapzt


Semináře a workshopy

Multikulturní inkluze ve vzdělávání – OSF, 1994

Workshopy a semináře ( os. soc. ) – Exit, 1997/1998

Roční Gestalt skupina – práce se snem – Exit, 1998

Roční ženská skupina – symboly, příběhy, mýty – 1999

Komunikace, vyjednávání, mediace, řízení konfliktů, interkulturní komunikace – Conflict Management Int., 2003/2005

Práce s krizí a tělem – Fokus, 2006

Bioenergetické cvičení – Fokus, 2007

Práce s traumatem v kontextu Biosyntezy – Český institut biosyntézy, 2010

Openworkshop – Úvod do biosyntezy 1, 2, 3 – Český institut biosyntézy, 2011, 2012

Traumaterapie 1, 2, 3, Eli Weidenfeld – Biodynamická psychoterapie, 2016


Publikace

Publikace

Integrace v kulturně pestré ♀ skupině TADY A TEĎ – 2007, spoluautorství

Články

Proč netestuji své děti -Rodina a škola , Portál 2012

Dětská obezita optikou psychoterapie – Rodina a škola, Portál 2012/č.10

Bioenergetické cvičení a další práce s tělem – Regenerace 2017/č. 1-12


Praxe

Od 2010 dosud psychoterapeutická praxe a poradenství, lektorování osobnostního rozvoje

Od 2015 dosud Terapie na Tělo: Body- Psychoterapie, lektorování skupiny Bioenergetického cvičení a další práce s tělem

Od 2017 dosud Ordinace Karlín – Psychoterapie, Bodypsychoterapie

Od 2018 dosud Rytmus, od klienta k občanovi – Externí spolupráce se školami, práce se třídou pro dobré klima ve třídě pro podporu znevýhodněných žáků

Od 2018 dosud Psychosomatická klinika – Bioenergetické cvičení a další práce s tělem